Ny lag och namnbyte

Den 1 januari 2004 kom en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. I samband med det inrättades Centrala etikprövningsnämnden och sex regionala nämnder som utövar etikprövning som fristående myndigheter. Från och med den 1 januari 2019 samlas de sex regionala nämnderna i en myndighet, Etikprövningsmyndigheten, med säte i Uppsala. Centrala etikprövningsnämnden byter namn till Överklagandenämnden för etikprövning. För mer information om Etikprövningsmyndigheten, se webbplatsen etikprovningsmyndigheten.se

Lagen omfattar forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter. Forskare måste ansöka om tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten när de vill använda vissa metoder.

Anslagstavla

2021-06-15

Rapport för egeninitierad tillsyn av forskning där barn är forskningspersoner

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2021-05-10

Seminarium om Överklagandenämndens tillsynsverksamhet

Anmälan till webbseminariet den 20 maj
2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.