Tillsynspolicy

Överklagandenämndens tillsynspolicy syftar till att allmänt informera forskare och forskningshuvudmän om hur tillsynsverksamheten bedrivs, bl.a. information om tillsynsverktyg, tillvägagångssätt för val av tillsynsområde, tillsynsmetoder och åtgärder.

Ladda ner Tillsynspolicy