Överklagandenämnden för etikprövning ansvarar för att pröva överklagade och överlämnade ansökningar om etikprövningstillstånd. Nämnden utövar även tillsyn över etikprövningslagen.

Aktuellt

2024-01-25

Ny ärendenumrering från och med 1 januari 2024

Överklagandenämndens diarienummer har tidigare rubricerats efter ärendekategori: Överklagade och överlämnade ärenden har inletts med Ö (t.ex. Ö 1–2023). Tillsynsärenden har inletts med T.
2022-11-21

Lägg inte ner etikprövningarna

Med anledning av Mattias Svenssons artikel ”Lägg ner etikprövningarna”, har följande replik inkommit från Överklagandenämnden för etikprövning (Önep).
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.