Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen www.onep.se

Det här är Överklagandenämnden för etikprövnings webbplats. Denna redogörelse beskriver hur webbplatsen uppfyller kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har konstaterat att webbplatsen inte är fullt tillgänglig i vissa delar och att brister förekommer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte i alla delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Överklagandenämnden för etikprövning kommer att arbeta för att förbättra tillgängligheten under 2021.

Innehåll som brister i tillgänglighet

Vi har sett att valet av webbläsare eller vilken enhet man använder påverkar funktionaliteten. Till exempel syns markörens position bättre i vissa webbläsare än i andra. Funktionen filtrering på sidan ”söka överklagade och överlämnade ärenden” fungerar väl i mobil vy, men i datorvy kan det vara svårt att uppfatta var markören befinner sig på sidan.

Sökfunktionen på webbplatsen är begränsad till överklagade och överlämnade ärenden. Det innebär att det inte är möjligt att söka annat innehåll på webbplatsen, varken sådant som är skrivet i html-kod eller dokument publicerade i andra format.

Menyerna på startsidan, den engelska informationssidan och sidan ”Söka överklagade/överlämnade ärenden” avviker jämfört med andra sidors menyer. Startsidans meny kommer att uppdateras i enlighet med övriga sidors menyer.

Sidan ”Söka överklagade/överlämnade ärenden” har en annan konstruktion jämfört med andra sidor. Meny som finns på de andra sidorna har ersatts av en funktion för att filtrera beslut. För att komma till en meny klickar du antingen på Startikonen alternativt Överklagandenämndens logotyp.

Länkar är färgmarkerade. Vid navigering med tabbtangenten markeras dessa med en streckad ruta. Omarkerade länkar är för närvarande svåra att uppfatta för personer som är färgblinda. Vi kommer att förtydliga länkarna för denna grupp.

Sidor och länkar bör öppnas på samma webbsida som markören befinner sig, för att läsaren ska kunna använda webbläsarens inbyggda funktion för backa till föregående sida. Webbplatsen är dock inte konsekvent. I vissa fall, till exempel när man klickar på länkar eller pdf-dokument öppnas en ny flik. Då kan man inte backa till föregående sida. Vi kommer att justera detta vartefter.

Tillsynsbeslut är svåra att hitta och identifiera. Besluten listas på sidan om tillsyn. Vi kommer att se över sidan.

Med tabbtangenten kan du navigera mellan länkar. För att komma till menyerna måste du passera artiklarna i anslagstavlan innan menyerna nås. Vi kommer se över hur vi kan förenkla tabuleringen.

Symboler kan sakna alternativ text.

Det kan finnas brister i hur webbplatsen följer den kodstandard som den utvecklats mot. En webbplats bör följa vald kodstandard fullt ut för att fungera för så många som möjligt.

Dokument publicerade i pdf-format

Från och med 2020-11-16 publiceras dokument i tillgängligt format.

Dokument publicerade före 16 november 2020 är inte tillgängliga. De flesta dokumenten har skannats och är därför inte taggade på rätt sätt. De kan därför inte läsas av en skärmläsare. Under 2021 kommer Överklagandenämnden att arbeta för att tillgänglighetsanpassa de dokument som publicerats mellan den 23 september 2018 och den 15 november 2020.

Särskilt om bilagor till beslut: I beslut som rör överklagade och överlämnade ärenden bifogas alltid beslut från annan myndighet. Dessa handlingar kan tekniskt inte göras tillgängliga. Vi publicerar därför inte dessa bilagor från den 16 november 2020, utom i undantagsfall. Vi arbetar för att hitta en lösning på frågan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver få tillgång till dokument som inte är tillgängliga för dig kan du meddela oss på e-post kansli@onep.se.

Oskäligt betungande anpassningar

Överklagandenämnden för etikprövning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Digitalt signerade beslut i pdf-format erhållna från annan myndighet som bifogas som utskriftskopia till beslut går för närvarande inte att tillgänglighetsanpassa av tekniska skäl. Från och med den 16 november 2020 publiceras dessa endast när det är nödvändigt.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Responsiva pdf-filer
  • Dokument i pdf-format, publicerade före den 23 september 2018


Hur vi testat webbplatsen

Vi har själva granskat webbplatsen utifrån de 50 officiella riktlinjer för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor, publicerade på webbplatsen www.webbriktlinjer.se. Dessa riktlinjer ska garantera en grundläggande nivå för en tillgänglig webbplats. Vi gör dock inte anspråk på en fullständig kontroll utan välkomnar synpunkter.

Senaste bedömningen gjordes i november 2020.