Ledamöter och ersättare

Överklagandenämnden för etikprövning består av en ordförande samt sex ledamöter. Av dem företräder två ledamöter allmänna intressen, de övriga är ledamöter med vetenskaplig kompetens.

Överklagandenämnden för etikprövning

Ledamot och ordförande

Eva Lindeblad, Kammarrättslagman
Personlig ersättare: Lars Dahlstedt, f.d Lagman

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Ulf Ekberg, Förbundsstyrelseledamot
Personlig ersättare: Johan Norell Bergendahl, Vice ordförande

Mia Nilsson, Generalsekreterare
Personlig ersättare: Stina Holmlund Kelly, Segmentschef

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Yvonne Lundberg Giwercman, Professor
Personlig ersättare: Gert Helgesson, Professor

Agneta Nordenskjöld, professor
Personlig ersättare: Malin Celander, professor

Anna Sarkadi, Professor
Personlig ersättare: Ingemar Engström, Professor

Sten-Åke Stenberg, Professor
Personlig ersättare: Maria Eriksson Baaz, professor