Ledamöter och ersättare

Överklagandenämnden för etikprövning består av en ordförande samt sex ledamöter. Av dem företräder två ledamöter allmänna intressen, de övriga är ledamöter med vetenskaplig kompetens.

Överklagandenämnden för etikprövning

Ledamot och ordförande

Carina Gunnarsson, f.d. generaldirektör

Ledamöter som företräder allmänna intressen

Bengt Gustafsson, f.d. socialchef
Ersättare: Vakant

Lena Näslund, studie- och yrkesvägledare
Ersättare: Birgitta Hübinette, polis

Ledamöter med vetenskaplig kompetens

Yvonne Lundberg Giwercman, professor
Ersättare: Gert Helgesson, professor

Kjell Asplund, professor emeritus
Ersättare: Christina Eintrei, professor emerita

Anna Sarkadi, professor
Ersättare: Ingemar Engström, professor

Ann Wennerberg, professor
Ersättare: Johan Fritzell, professor