Sök bland tillsynsärenden

SÖKRESULTAT:

T10-2023/3.2

Beslutsdatum: 2024-04-15
Projekt

Dnr

T10-2023/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

3.2-2024-041

Beslutsdatum: 2024-04-15
Projekt

Dnr

3.2-2024-041

Beslutsutfall

Avskrivning

3.2-2024-017

Beslutsdatum: 2024-04-15
Projekt

Dnr

3.2-2024-017

Beslutsutfall

Avskrivning

3.2-2024-014

Beslutsdatum: 2024-02-19
Projekt

Dnr

3.2-2024-014

Beslutsutfall

Avskrivning

3.2-2024-012

Beslutsdatum: 2024-02-19
Projekt

Dnr

3.2-2024-012

Beslutsutfall

Avskrivning

3.2-2024-006

Beslutsdatum: 2024-02-19
Projekt

Dnr

3.2-2024-006

Beslutsutfall

Avskrivning

T9-2023/3.2

Beslutsdatum: 2024-01-22
Projekt

Dnr

T9-2023/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T2-2023/3.2

Beslutsdatum: 2023-11-20
Projekt

T2-2023/3.2

Dnr

T2-2023/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T4-2023/3.2

Beslutsdatum: 2023-11-20
Projekt

T4-2023/3.2

Dnr

T4-2023/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T24-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-10-23
Projekt

Dnr

T24-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T28-2021/3.2

Beslutsdatum: 2023-10-23
Projekt

Dnr

T28-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T 12-2022/3.2 - upprättat beslut

Beslutsdatum: 2023-10-23
Projekt

Dnr

T 12-2022/3.2 - upprättat beslut

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T22-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-04-24
Projekt

Dnr

T22-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T23-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-03-07
Projekt

Dnr

T23-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T20-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-03-07
Projekt

Dnr

T20-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T17-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-03-07
Projekt

Dnr

T17-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T21-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-03-02
Projekt

Dnr

T21-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T18-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-03-02
Projekt

Dnr

T18-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T19-2022/3.2

Beslutsdatum: 2023-01-30
Projekt

Dnr

T19-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T16-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-12-15
Projekt

Dnr

T16-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T15-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-12-15
Projekt

Dnr

T15-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T14-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-12-15
Projekt

Dnr

T14-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T13-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-12-15
Projekt

Dnr

T13-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T10-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-06-15
Projekt

Dnr

T10-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T7-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-05-23
Projekt

Dnr

T7-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T6-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-05-23
Projekt

Dnr

T6-2022/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T5-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-05-23
Projekt

Dnr

T5-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T3-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-04-11
Projekt

Begäran om rättelse av beslut T36-2021/3.2

Dnr

T3-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T8-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-04-11
Projekt

Dnr

T8-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T4-2022/3.2

Beslutsdatum: 2022-04-11
Projekt

Dnr

T4-2022/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T50-2021/3.2

Beslutsdatum: 2022-03-14
Projekt

Dnr

T50-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T25-2021/3.2

Beslutsdatum: 2022-03-14
Projekt

Dnr

T25-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T42-2021/3.2

Beslutsdatum: 2022-01-17
Projekt

Dnr

T42-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T-39-2021/3.2

Beslutsdatum: 2022-01-17
Projekt

Dnr

T-39-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T46-2021/3.2

Beslutsdatum: 2022-01-17
Projekt

Dnr

T46-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T39-2021/3.2

Beslutsdatum: 2022-01-17
Projekt

Dnr

T39-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T48-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-12-20
Projekt

Dnr

T48-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T38-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-12-20
Projekt

Dnr

T38-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T36-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-12-20
Projekt

Dnr

T36-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T20-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-12-20
Projekt

Dnr

T20-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T49-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-11-22
Projekt

Dnr

T49-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T34-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-11-22
Projekt

Dnr

T34-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T26-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-11-22
Projekt

Dnr

T26-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T23-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-11-22
Projekt

Dnr

T23-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T47-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T47-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T43-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T43-2021/3.2

Beslutsutfall

Rapport

T40-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T40-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T37-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T37-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T31-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T31-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T21-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T21-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T19-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T19-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T18-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T18-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T17-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-10-25
Projekt

Dnr

T17-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T12-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-09-13
Projekt

Dnr

T12-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T10-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-09-13
Projekt

Dnr

T10-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T5-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-09-13
Projekt

Dnr

T5-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T2-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-09-13
Projekt

Dnr

T2-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T15-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-08-16
Projekt

Dnr

T15-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T14-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-08-16
Projekt

Dnr

T14-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T13-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-08-16
Projekt

Dnr

T13-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T11-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-08-16
Projekt

Dnr

T11-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T9-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-08-16
Projekt

Dnr

T9-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T35-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-06-14
Projekt

Dnr

T35-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T29-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-06-14
Projekt

Dnr

T29-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T16-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-06-14
Projekt

Dnr

T16-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T8-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-06-14
Projekt

Dnr

T8-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T7-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-06-14
Projekt

Dnr

T7-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T6-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-06-14
Projekt

Dnr

T6-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T4-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-06-14
Projekt

Dnr

T4-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T30-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-05-17
Projekt

Dnr

T30-2021/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T28-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-05-17
Projekt

Dnr

T28-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T3-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-04-19
Projekt

Dnr

T3-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T37-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-04-19
Projekt

Dnr

T37-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T1-2021/3.2

Beslutsdatum: 2021-03-15
Projekt

Dnr

T1-2021/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T30-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-03-15
Projekt

Dnr

T30-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T29-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-03-15
Projekt

Dnr

T29-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T27-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-03-15
Projekt

Dnr

T27-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T34-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-02-22
Projekt

Dnr

T34-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T24-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-02-22
Projekt

Dnr

T24-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T23-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-02-22
Projekt

Dnr

T23-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T31-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T31-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T26-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T26-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T25-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T25-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T20-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T20-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T19-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T19-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T18-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T18-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T17-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T17-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T16-2020/3.2

Beslutsdatum: 2021-01-18
Projekt

Dnr

T16-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T35-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-12-14
Projekt

Dnr

T35-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T33-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-12-14
Projekt

Dnr

T33-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T22-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-12-14
Projekt

Dnr

T22-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T8-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-12-14
Projekt

Dnr

T8-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T21-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-11-16
Projekt

Dnr

T21-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T13-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-11-16
Projekt

Dnr

T13-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T10-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-11-16
Projekt

Dnr

T10-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T12-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-10-22
Projekt

Dnr

T12-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T11-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-10-22
Projekt

Dnr

T11-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T7-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-10-22
Projekt

Dnr

T7-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T9-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-09-15
Projekt

Dnr

T9-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T6-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-06-15
Projekt

Dnr

T6-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

T3-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-06-14
Projekt

Rapport av Överklagandenämndens för etikprövning förfrågan med anledning av ändringar i etikprövningslagen

Dnr

T3-2020/3.2

Beslutsutfall

Rapport

T15-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-06-14
Projekt

Dnr

T15-2020/3.2

Beslutsutfall

Rapport

T5-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Dnr

T5-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T4-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-05-18
Projekt

Dnr

T4-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T38-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-01-18
Projekt

Dnr

T38-2020/3.2

Beslutsutfall

Avskrivning

T36-2020/3.2

Beslutsdatum: 2020-01-18
Projekt

Dnr

T36-2020/3.2

Beslutsutfall

Åtalsanmälan

Ärendetyp

Ämneskategori

Beslutsutfall

Återställ filter