Kontakt

Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss

Postadress:
Överklagandenämnden för etikprövning
c/o Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress:
Västra Järnvägsgatan 3
Växel: 08-546 77 610

Faktureringsadress:
FE 7784
831 90 Östersund

E-post:
kansli@onep.se

Organisationsnummer: 202100-5463

Kontaktpersoner:
Jörgen Svidén, kanslichef
Tel. 08-546 776 16, 0762-25 76 66
E-post: jorgen.sviden@onep.se

Amelie Metz, jurist
Tel. 08-546 440 95, 0765-26 71 34
E-post:
amelie.metz@onep.se 

Johanna Sjöcrona, jurist
Tel. 08-546 440 96, 0765-26 71 37
E-post: johanna.sjocrona@onep.se

Katarina Gate Lundgren, administrativ sekreterare
Tel. 08-546 441 94, 0765-26 71 94
E-post: katarina.gatelundgren@onep.se 

Victoria Söderqvist, dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@onep.se