Kontakt

Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss

Postadress:
Överklagandenämnden för etikprövning
c/o Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 11 B
112 21 Stockholm

Faktureringsadress:
Vetenskapsrådet
FE 57
838 73 Frösön

E-post:
kansli@onep.se

Organisationsnummer: 202100-5463

Kontaktpersoner:
Jörgen Svidén, kanslichef
Tel. 08-546 776 16, 0762-25 76 66
E-post: jorgen.sviden@onep.se

Katarina Gate Lundgren, administrativ sekreterare
Tel. 08-546 441 94, 0765-26 71 94
E-post: katarina.gatelundgren@onep.se 

Per Bergstrand, dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@onep.se