Om nämnden

Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Om Etikprövningsmyndigheten har avgjort ett ärende som gått emot forskningshuvudmannen kan denne överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för etikprövning.

Överklagandenämnden för etikprövning har tillsyn över etikprövningslagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och att villkor som har meddelats i samband med godkännande vid etikprövning följs. 

Etikprövningsmyndigheten ska under vissa förutsättningar lämna över ärenden för avgörande till Överklagandenämnden för etikprövning.

Överklagandenämnden för etikprövning och Etikprövningsmyndigheten står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

För kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen, besök Codex - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

Sidansvarig: kansli@onep.se