Tillsynsplan

Överklagandenämndens egeninitierade tillsyn inleds utifrån tillsynsplanen där utvalda områden har presenterats för aktuellt år. Tillsynsplanen uppdateras årligen och är ett kompletterande styrdokument till Överklagandenämndens tillsynspolicy.

Ladda ner Tillsynsplan 2021

Ladda ner Tillsynsplan 2022