Tillsynsplan

Överklagandenämndens egeninitierade tillsyn inleds utifrån tillsynsplanen där utvalda områden har presenterats för aktuellt år. Tillsynsplanen uppdateras årligen och är ett kompletterande styrdokument till Överklagandenämndens tillsynspolicy.

Ladda ner Tillsynsplan 2021