Revidering av tillsynspolicy och fastställande av tillsynsplan för 2022

2021-12-21

Överklagandenämnden för etikprövning har den 20 december 2021 beslutat om en reviderad tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2022.

Tillsynspolicyn har genomgått språkliga justeringar samt ändring i avsnittet preskription. I tillsynsplanen presenteras de utvalda områden för Överklagandenämndens egeninitierade tillsyn nästa år.

Gå till Tillsynspolicy
Gå till Tillsynsplan

Aktuellt

2022-11-23

Annika Jäderlund tillträder som senior tillsynshandläggare och jurist

Annika Jäderlund kommer att börja på Överklagandenämnden för etikprövning den 1 januari 2023 som senior tillsynshandläggare och jurist.
2022-11-21

Lägg inte ner etikprövningarna

Med anledning av Mattias Svenssons artikel ”Lägg ner etikprövningarna”, har följande replik inkommit från Överklagandenämnden för etikprövning (Önep).
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.