Om nämnden

Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm och står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Om Etikprövningsmyndigheten har avgjort ett ärende som gått emot forskningshuvudmannen kan denne överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för etikprövning.

Överklagandenämnden för etikprövning har också viss tillsyn över efterlevnaden av etikprövningslagen och de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. 

Etikprövningsmyndigheten ska under vissa förutsättningar lämna över ärenden för avgörande till Överklagandenämnden för etikprövning.

Överklagandenämnden för etikprövning och Etikprövningsmyndigheten står under tillsyn av Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

För kännedom om de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen, besök Codex - samlingen av regler och riktlinjer för forskning.

Sidansvarig: webmaster@onep.se

Anslagstavla

2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.
2017-09-20

God forskningssed, VR 1708, ny delvis omarbetad version

Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie VR1708) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar. Nu finns en delvis omarbetad version av den senaste upplagan som publicerades 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftning.