Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet

2019-12-16

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas.

 

Regeringen har i propositionen Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (prop. 2018/19:165) föreslagit vissa ändringar i etikprövningslagen, bl.a. att Överklagandenämnden tilldelas ansvar för tillsyn över lagen.

Nämnden har påbörjat förberedelser för det kommande tillsynsansvaret, bl.a. påbörjat en strategi för arbetet och inlett rekryteringsprocess med att anställa två personer på kansliet.

Aktuellt

2022-11-23

Annika Jäderlund tillträder som senior tillsynshandläggare och jurist

Annika Jäderlund kommer att börja på Överklagandenämnden för etikprövning den 1 januari 2023 som senior tillsynshandläggare och jurist.
2022-11-21

Lägg inte ner etikprövningarna

Med anledning av Mattias Svenssons artikel ”Lägg ner etikprövningarna”, har följande replik inkommit från Överklagandenämnden för etikprövning (Önep).
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.