Kontakter

Överklagandenämnden för etikprövning har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. Nedan hittar du alla kontaktuppgifter till oss

Postadress:
Överklagandenämnden för etikprövning
c/o Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Besöksadress:
Västra Järnvägsgatan 3
Växel: 08-546 77 610

E-post:
kansli@onep.se

Organisationsnummer: 202100-5463

Kontaktpersoner:
Jörgen Svidén, kanslichef
Tel. 08-546 776 16, 0762-25 76 66
E-post: jorgen.sviden@onep.se

Birgit Postol, administrativ sekreterare
Tel. 08-546 440 82, 0730-21 50 86
E-post: birgit.postol@onep.se

Victoria Söderqvist, dataskyddsombud
E-post: dataskyddsombud@onep.se

 

Anslagstavla

2019-12-16

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas.
2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.