Seminarium om Överklagandenämndens tillsynsverksamhet

2021-05-10

Anmälan till webbseminariet den 20 maj

Seminarierna riktar sig mot ansvariga för tillståndspliktig forskning; forskningshuvudmän eller personer som innehar en stödjande funktion inom etikprövning. Syftet med seminariet är att informera om myndighetens tillsynsverksamhet sedan lagändringarna den 1 januari 2020.

Anmäl dig här

Anslagstavla

2021-06-15

Rapport för egeninitierad tillsyn av forskning där barn är forskningspersoner

Genomförande och resultat av Överklagandenämndens tillsynsarbete.
2021-05-10

Seminarium om Överklagandenämndens tillsynsverksamhet

Anmälan till webbseminariet den 20 maj
2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.