Seminarium om Överklagandenämndens tillsynsverksamhet

2021-03-29

Överklagandenämnden för etikprövning kommer i maj anordna två webbaserade seminarier

Seminarierna riktar sig mot ansvariga för tillståndspliktig forskning; forskningshuvudmän eller personer som innehar en stödjande funktion inom etikprövning. Syftet med seminariet är att informera om myndighetens tillsynsverksamhet sedan lagändringarna den 1 januari 2020.

Anslagstavla

2021-03-29

Seminarium om Överklagandenämndens tillsynsverksamhet

Överklagandenämnden för etikprövning kommer i maj anordna två webbaserade seminarier
2020-09-16

Tillsynspolicy och tillsynsplan 2020

Överklagandenämnden för etikprövning har den 14 september 2020 beslutat om en tillsynspolicy och en tillsynsplan för 2020.
2020-08-20

Rapport av Överklagandenämndens för etikprövning förfrågan med anledning av ändringar i etikprövningslagen

Vidtagna åtgärder med anledning av ändringar i etikprövningslagen m.m.