Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet

2019-12-16

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas.

 

Regeringen har i propositionen Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff (prop. 2018/19:165) föreslagit vissa ändringar i etikprövningslagen, bl.a. att Överklagandenämnden tilldelas ansvar för tillsyn över lagen.

Nämnden har påbörjat förberedelser för det kommande tillsynsansvaret, bl.a. påbörjat en strategi för arbetet och inlett rekryteringsprocess med att anställa två personer på kansliet.

Anslagstavla

2019-12-16

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet

Expertgruppen för oredlighet i forskning upphör vid årsskiftet i samband med att en ny myndighet, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, inrättas.
2018-12-03

Namnbyte

Centrala etikprövningsnämnden byter från och med den 1 januari 2019 namn till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP. Från årsskiftet nås hemsidan via www.onep.se och e-postadresserna kommer att avslutas med @onep.se.
2017-10-27

Pressmeddelande: Beslut om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning har i dag, på begäran av Karolinska Institutet (KI), beslutat om yttrande där Paolo Macchiarini är en av dem som anklagas för oredlighet i forskning.