Senior tillsynshandläggare till Överklagandenämnden för etikprövning

2022-09-08

Överklagandenämnden för etikprövning är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Nämnden har bl.a. ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. Vi söker en person som tillsammans med en jurist, kansliet och nämndens ledamöter ska genomföra tillsynsuppdraget i praktiken. Då uppdraget är relativt nytt har du möjlighet att i stor omfattning delta i utformningen av detsamma.

I arbetet ingår även rättsliga frågor som typiskt sett förekommer hos en förvaltningsmyndighet, t.ex. frågor kopplade till GDPR och till utlämnande av allmän handling.

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

Forskning som innebär att forskningspersonerna påverkas fysiskt eller psykiskt, eller forskning som innefattar känsliga personuppgifter, ska ha godkänt etikprövningstillstånd. Forskning som inte har erforderligt tillstånd, eller forskning som bedrivs i strid med givet tillstånd eller villkor, bryter mot lagen. Nämnden strävar efter att förebygga forskning utan tillstånd, varför olika informationsinsatser ägnas stor vikt. Din uppgift blir att planera och genomföra dessa insatser men också att hantera till nämnden inkomna anmälningar om tillsyn liksom nämndens egeninitierade tillsyn. En avsikt är att du ska fungera som myndighetens dataskyddsombud.

Arbetet som tillsynshandläggare är omväxlande och kräver hög grad av självständighet och strukturerat arbetssätt från planering till utförande och rapportering av insatserna. Detta innebär att du snabbt ska kunna utföra en kvalitativ och korrekt bedömning av en stor mängd information.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att

 • strukturera och utveckla nämndens tillsynsarbete
 • hantera inkomna anmälningar om tillsyn
 • planera och genomföra egeninitierad tillsyn
 • föredra tillsynsärenden inför nämnden
 • upprätta förslag till beslut i tillsynsärenden
 • utföra olika former av informationsinsatser till forskningssamhället
 • ha kontakt med övriga tillsynsmyndigheter m.fl. inom området.

Din bakgrund

Vi söker dig som har

 • relevant högskoleutbildning, sannolikt inom juridik, samhällsvetenskap eller motsvarande
 • flera års erfarenhet av relevant och kvalificerat arbete inom offentlig verksamhet
 • goda kunskaper om offentlighet och sekretess

Det är meriterande om du har god eller översiktlig kunskap om forskning liksom om förvaltningslagen och GDPR. Vi ser gärna att du har arbetat på myndighet tidigare liksom att du har erfarenhet av att ha arbetat med tillsyn eller likartade uppgifter.

Dina egenskaper

Vi vill att du

 • har mycket god skriftlig och muntlig förmåga på svenska och engelska
 • är analytisk och att du snabbt kan sätta dig in i olika frågeställningar
 • är självständig och har god förmåga att organisera och strukturera ditt arbete
 • är tydlig i din kommunikation och bidrar till ett gott samarbete såväl internt som externt.

Arbetet på Överklagandenämnden förutsätter hög integritet. Då arbetet innebär omfattande kontakt med myndigheter, forskarsamhället och med allmänheten lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Placering

Tjänsterna är placerade i Överklagandenämndens lokaler på Hantverkargatan 11 B i Stockholm. Vetenskapsrådet är nämndens värdmyndighet.

Anställningsform och tillträde

Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Är du intresserad?

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta

 • Jörgen Svidén, kanslichef 0762-25 76 66
 • Calle Aaro, hr-specialist 08-19 01 41
 • Erika Godoy, Saco-s 08-546 44 029
 • Anneli Fröjd, ST 08-546 44 333

Så ansöker du

Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2022-09-29.

Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2022-06115.

Aktuellt

2022-09-08

Senior tillsynshandläggare till Överklagandenämnden för etikprövning

Överklagandenämnden för etikprövning är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Nämnden har bl.a. ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. Vi söker en person som tillsammans med en jurist, kansliet och nämndens ledamöter ska genomföra tillsynsuppdraget i praktiken. Då uppdraget är relativt nytt har du möjlighet att i stor omfattning delta i utformningen av detsamma.
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
2022-04-06

Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.