Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

2022-04-06

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.

Under 2022 har Överklagandenämnden valt att prioritera informationsinsatser om känsliga personuppgifter, bland annat inom registerforskning. Vad innebär tillsynen i praktiken och hur bedriver Överklagandenämnden sin tillsyn? Vad händer om man bryter mot etikprövningslagens bestämmelser, om man forskar utan tillstånd eller inte följer tillstånd?

Syftet med seminariet är att informera om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Det kommer även finnas möjligheter till frågor och fördjupade diskussioner.

Anmälan är öppen fram till seminariet börjar.

Inbjudan till seminariet

 

Aktuellt

2022-11-23

Annika Jäderlund tillträder som senior tillsynshandläggare och jurist

Annika Jäderlund kommer att börja på Överklagandenämnden för etikprövning den 1 januari 2023 som senior tillsynshandläggare och jurist.
2022-11-21

Lägg inte ner etikprövningarna

Med anledning av Mattias Svenssons artikel ”Lägg ner etikprövningarna”, har följande replik inkommit från Överklagandenämnden för etikprövning (Önep).
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.