Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

2022-04-06

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.

Under 2022 har Överklagandenämnden valt att prioritera informationsinsatser om känsliga personuppgifter, bland annat inom registerforskning. Vad innebär tillsynen i praktiken och hur bedriver Överklagandenämnden sin tillsyn? Vad händer om man bryter mot etikprövningslagens bestämmelser, om man forskar utan tillstånd eller inte följer tillstånd?

Syftet med seminariet är att informera om Överklagandenämndens tillsynsansvar. Det kommer även finnas möjligheter till frågor och fördjupade diskussioner.

Anmälan är öppen fram till seminariet börjar.

Inbjudan till seminariet

 

Aktuellt

2022-09-08

Senior tillsynshandläggare till Överklagandenämnden för etikprövning

Överklagandenämnden för etikprövning är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Nämnden har bl.a. ansvar för tillsyn över etikprövningslagen. Vi söker en person som tillsammans med en jurist, kansliet och nämndens ledamöter ska genomföra tillsynsuppdraget i praktiken. Då uppdraget är relativt nytt har du möjlighet att i stor omfattning delta i utformningen av detsamma.
2022-04-06

Överklagandenämndens uppdrag och ansvar

Överklagandenämndens tillsynsansvar innebär i korthet att se till att forskning inte bedrivs i strid med lagen, dvs. att forskning inte bedrivs utan etikgodkännande eller i strid med villkor som har meddelats i samband med ett etikgodkännande.
2022-04-06

Seminarium om tillsyn av etikprövningslagen

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om tillsyn över etikprövningslagen.